Mokytis amerikiečių ilgalaikės atminties metodo pagalba (2022)...