17 Minute Languages: Brasilianska-Fackspråk och ordtränare! (2022)...