Εξειδικευμένο λεξιλόγιο και εκπαιδευτής λεξιλογίου στα νορβηγικά...