Učit se arménsky pomocí metody dlouhodobé paměti (2022)...