Lär dig lingala med lärometoden för långtidsminnet (2022)...