Mokytis pietų Amerikos ispanų ilgalaikės atminties metodo pagalba (2022)...