Mokytis norvegų ilgalaikės atminties metodo pagalba (2022)...