Učit se filipínsky pomocí metody dlouhodobé paměti (2022)...