Lär dig afrikaans med lärometoden för långtidsminnet (2022)...