Mokytis vengrų ilgalaikės atminties metodo pagalba (2022)...