Mokytis portugalų ilgalaikės atminties metodo pagalba (2022)...