Učit se etiopsky pomocí metody dlouhodobé paměti (2022)...